tisdag 25 september 2012

Är det hårfärg som "räddat kvar" Haddile i Sverige?

Det är sällan jag förmår uppskatta det som Hanne Kjöller skriver.

Idag är ett undantag: Hon påminner om att Haddile-folkstormen inte uppstått när andra barn tvingats flytta från sina fosterhem till sina biologiska föräldrar.

Kjöller har lyckats belysa flera relevanta problem.
Och hon har förbättrat den svenska debatten.
Läs gärna hennes ledare!

Men givetvis, som vanligt, har Hanne Kjöller fått en hel del om bakfoten.
Hon avslutar:
Intressant är också att det uppenbart krävs ett mörkhårigt barn för att den ska aktualiseras.

Ja, Kjöller kan ha en poäng i att det verkar finnas människor runtomkring henne som reagerar "anti-rasistiskt" och ser mörkhåriga barn som en symbol för förtryckta folk.

Men då befinner sig Kjöller i den mycket säregna kulturelitistiska ekokammaren på Södermalm.

Resten av oss ser att det handlar om att utsätta en tvååring för ett abrubt språk- och kulturbyte. Just i Sverige, där 70.000 finskspråkiga barn fosterhemsplacerades i svenskspråkiga familjer under andra världskriget, bör detta väcka starka känslor.

Och att det handlar om att skicka flickan från den fosterfamilj som är den enda familj hon känner - till ett barnhem!

Hanne Kjöller lyckas också (naturligtvis!) blanda ihop folkslag och medborgarskap när hon menar att flickan som har franskt medborgarskap skulle ha fransk etnicitet.

Kjöller må ha stort förtroende för Frankrike som nation, och känna sig ställföreträdande förnärmad över att människor runtomkring henne jämställer kulturnationen Frankrike med det Afrika och det Asien som vi i vår välvilja vill rädda så många människor som möjligt ifrån - genom att vara världsbäst i humanitär invandring.

Men många andra svenskar ser nog snarare Frankrike som ett land som man inte känner och inte har insyn i. Placering på barnhem i Sverige hade nog inte väckt riktigt samma reaktioner som de långtgångna planerna, vilka folkstormen faktiskt förmådde modifiera, på att skicka Haddile Khemice till barnhem i Frankrike.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar