onsdag 24 oktober 2012

Kan 7,4% arbetslöshet minska?

Du kanske undrar vad jag menar med arbetstidsförkortning?
För att inte bli långrandig så försöker jag fatta mig kort:

Arbetslösheten motsvarar ungefär 150 arbetade veckor, om man slår ut den på dem som arbetar.

En arbetstidsförkortning som tas ut i form av kortare arbetsdagar kommer att slå mycket ojämnt mot olika grupper av arbetstagare. Många kommer att förväntas utföra dagens arbete på 90% av arbetstiden. Det ger inte så mycket sänkt arbetslöshet!

En arbetstidsförkortning i form av hela lediga veckor eller månader, däremot, innebär att vikarier måste tillsättas. Och därmed leda till sänkt arbetslöshet samtidigt som många människor får chansen att tillfälligt prova på att vikariera i andras ställe - vilket i många fall kommer att leda till att rätt man fortare och lättare kan hamna på rätt plats.

Vi har ett gemensamt behov av att folkpensionsåldern luckras upp så att fler ska klara att arbeta efter 65-årssträcket.

För att fler ska klara av att arbeta dels fram till sin 65-årsdag, dels efter den, skulle medelålders löntagare behöva mera av återhämtningsperioder - litegrann som systemet med Kur länge fungerade i Västtyskland.

Min förhoppning är därför att de där 150 veckorna fördelas på medelålders arbetstagare enligt principen: 48-åringen får en extra ledig vecka, 49-åringen två veckor, 50-åringen får tre, ...och 64-åringen får 17 årligen lediga veckor i tillägg till den enskildes avtalade semesterveckor.

Under de lediga veckorna har man ju levnadsomkostnader som alltid annars. Hur ska man klara dem?

Om man kopplar ersättningen till pensionssystemet, så att ersättningen per vecka blir densamma som man hade fått klara sig på som pensionär, då skulle flera syften uppnås: Den enskilde skulle vänja sig vid pensionens storlek och ha en klar uppfattning före pensioneringen om hur ekonomin påverkas. Genom att varje år bli påmind om hur stor eller liten ens pension kommer att bli, så stimuleras man att göra större avsättningar till pensionssystemet - vilket i sig vore bra och lämpligt!

Detta skulle medföra en mera gradvis övergång till livet som pensionär, och säkert medföra ett minskat behov av sjukskrivningar och förtidspensionering.

1 kommentar:

  1. intressant tanke detta med gradvis övergång till pensionärstillvaron, borde beaktas och utvecklas.

    SvaraRadera