söndag 9 oktober 2011

Känsla eller kunskap? Etablerade massmedia följer bloggosfären ner i avgrunden

Ilmar Reepalu
sedan 1985 kommunalråd i Malmö
Ilmar Reepalu har fått löpa gatlopp i massmedia igen. Jag vet inte riktigt om man ska tycka synd om honom eller inte. Den här gången, liksom de flesta gångerna förr, handlar det om att misstänkliggöra de osvenska idéer som invandraren Reepalu kanske döljer djupt nere i sin nazianstrukna baltflyktingssjäl.

Blogg- och massmedieströmmen är så strid att jag ger upp. Kritiken mot honom är massiv, men inte hittar jag något svar på min centrala fråga:

Jag hade önskat, ja väldigt gärna velat få veta vad Reepalu egentligen tänkte sig den här gången.

- Men den frågar verkar jag inte ha chans att få besvarad.
Reepalu är citerad så att det såg katastrofalt illa ut,
och därför måste dementimaskinen igång.
Var citaten rättvisande?
Kanske, kanske ej!

Sydsvenskans Linda Stark och Federico Moreno verkar ha intervjuat kommunalrådet Reepalu, och publicerar strax efter midnatt den 7 oktober:
Ilmar Reepalu bor själv i närheten av Seved och säger att han gått på Rasmusgatan och sett det killgäng som många boende är rädda för.
– Det här är ungdomar som behöver känna att de har en framtid, men tyvärr finns det människor som står utanför samhället idag på grund av det efternamn de har.
– Vi kan inte ha ett samhälle där barn som havererat i skolan ser de här killarna leva kriminellt och styra ett helt kvarter där alla är livrädda för dem.

Enligt Reepalu måste polisen se till att killarna som skapar oro ständigt känner sig jagade.
– Det är också viktigt att människor som inte har svenskt medborgarskap och i högre grad begår brott blir utvisade.
Reportrarna frågar:
Hur vet du att killarna i gänget inte har svenskt medborgarskap?

– Jag gissar att de här killarna har svenskt medborgarskap men det finns en hel del gängkriminalitet som drabbar både Seved och resten av Malmö där gängmedlemmarna skulle avskräckas av hot om utvisning. Idag åker de in på korta straff och är snart ute igen och begår grova brott, det är inte rimligt.
Citaten här, i Sydsvenskan, är illa nog. En seriös journalist borde nog skickat dem för godkännande, och ett seriöst kommunalråd borde nog kontrollerat med partikansliet på Sveavägen, innan de gick i tryck.

Men, frågar sig vän av ordning, hur kommer det sig att det är TT och inte de lokala reportrarna som får den mest sensationella nyheten? Sex timmar senare hakar nämligen TT på. Man nöjer sig inte med Sydsvenskan-intervjun, utan vill tydligen intervjua själv också. Är det möjligen så att TT ringt upp en yrvaken Reepalu och fått honom att säga något mindre välgenomtänkt? Eller har man kanske redigerat intervjun "kreativt"?
– En modell där man relativt fort får ett svenskt medborgarskap, men samtidigt har en mellanperiod på ett antal år, där man fortfarande inte har det här skyddet att om man begår grova brott inte kunna bli utvisad, säger Ilmar Reepalu.
Under våren var problemen på Seved stora och en massiv polisbevakning sattes in. Men sedan en tid tillbaka är det oroligt igen. Brevbärare som arbetar i området går inte in utan överfallslarm och flera boende vittnar om hur de inte vågar gå ut på kvällarna. Framförallt är det ett gäng med unga killar som pekats ut som styrande för våldet och stöket.
– Det visar sig att många av de här gravt kriminella gängen som kommer hit håller sig lugna till dess att de får sitt medborgarskap, och sedan har [de] Sverige som någon form av plattform för internationell kriminell verksamhet, säger Reepalu.
TT:
Det skulle kunna tolkas som ett andra klassens medborgarskap?

– Man är en andra klassens medborgare innan man får det svenska medborgarskapet. Och i dag går det ganska lång tid innan man får det.
Också detta är så slarvigt uttryckt att en seriös journalist borde bett den intervjuade läsa igenom och korrigera innan TT skickade ut sin intervju:
- Den som ännu ej är medborgare kan ju inte kallas för en andra klassens medborgare.
- Håller gängen sig lugna tills de får medborgarskap?
Så urbota korkat skrivet!
Gäng får ej medborgarskap.
Det är individer, inte gäng, som blir medborgare.

Är man på TT månne avsiktligt ute efter att undanröja de sista resterna av väljarnas förtroende för de demokratiska företrädarna?

Eftersom dementimaskinen nu går på högvarv, och eftersom hela kören ropar Korsfäst!, Korsfäst!, så kommer vi inte kunna få en aning om vad Reepalu egentligen tänkte förrän allra tidigast i hans memoarer.

En bakgrund i interna socialdemokratiska motsättningar?
Man kan ana att det kanske finns en högst substantiell motsättning inom SAP, där de S-dominerade kommunerna Södertälje och Malmö gång på gång presenterar olika förslag på lösningar för sina problem, vars upphov synes ligga på nationell nivå istället för regionalt eller lokalt. Och varje gång har Anders Lago i Södertälje och Ilmar Reepalu i Malmö huggit i sten.

Södertälje kommun påverkas i högsta grad av att 42% av befolkningen har utländsk bakgrund (enligt strikt definition) och Malmö kommun, som har en "aningen" mindre andel av befolkningen med icke-nordisk bakgrund, tyngs av en sämre arbetsmarknad och sämre skattebas än Södertälje.

Dessa förhållandevis stora kommuner har problem, och de lokala företrädarnas försök att belysa dessa och sedan föreslå lösningar på dem, de uppmärksammas främst när de kan förlöjligas.

Öresundsbrons sista länk
Malmös problem kanske har sin rot i den industriella erans hädangång. Men de förvärrades påtagligt när Öresundsbron öppnandes. Bron har dels attraherat kriminella, men det är bara ett delproblem. Ett annat, och kanske större, är att laglydiga malmöbor började arbetspendla över sundet i mycket större grad än på flygbåtarnas tid.

Och arbetspendlarna skattar i Danmark trots att det är de svenska kommunerna som betalar för deras barns daghem och skolor, för vägar, kollektivtrafik, sjukvård och socialbidrag.

Malmö sågs redan tidigare som en attraktiv stad av många invandrare med sydländska rötter, och det har inte förändrats. En del av dem får arbete, t.ex i Köpenhamn, men långtifrån alla.

Staden belastas alltså av både sociala och ekonomiska kostnader, och kompenseras förvisso i inte så liten grad av Sveriges kommunala skatteutjämning. Men hur mycket de rikare kommuner än beklagar sig över denna skatteutjämning, så är det nog ingen som inbillar sig att den förmår kompensera fullt ut!

Den fria pressen - demokratins dödgrävare?
Så givet denna min syn på bakgrunden blir det lätt att misstänka att det mesta av uppståndelsen kring Morgan Johansson och Ilmar Reepalu den här gången, liksom tidigare gånger, är av symbolisk art. Massmedieaktörer kanske denna gång, liksom så ofta förr, syftade till att ge en löjeväckande bild och sedan tvinga igång en dementimaskin.

Det här är bara spekulationer.
- Men spekulationer grundade på hur det synes ha gått till så många gånger förr.

Nutida "journalistik" verkar mer och mer ha funktionen att ge skådespel för folket.

Är det TT som borde få skulden?
Eller bara det högt uppskruvade tempot i nyhetsbranschen?

Disclousures:
 1. Jag var avlägset bekant med Anders Lago i vår ungdom. Och vi har fortfarande gemensamma bekanta. Om honom skulle jag kunna säga både bra och dåliga saker. Reepalu, däremot, har jag aldrig någonsin träffat.
 2. Jag anser Morgan Johansson vara något av det dummaste som vår Herre har kreerat. Att SAP givit honom en framträdande roll är för mig ett tecken på att partiet är fullständigt dysfunktionellt.
 3. Idéerna om att dela ut medborgarskap ännu snabbare än hittills, dem kan jag bara inte förstå vitsen med. Men det kanske är vad man måste säga inom SAP för att upprätthålla avståndet till Sverigedemokraterna?

2 kommentarer:

 1. Har du funderat över möjligheten att en seriös journalist verkligen har kollat med Reepalu innan tidningen gick i tryck?

  SvaraRadera
 2. Hej Mats!
  Tack för din fråga. Det är svårt för oss att veta om Reepalu godkänt formuleringarna, men samtidigt är det väldigt svårt att tro så.

  Läs exempelvis det första citatet. Inte förefaller det väl sannolikt att någon skulle vilja vidstå ett sådant förvirrat yttrande?

  Andra citerade meningen är ännu värre. Det kan väl omöjligen vara det att "barn som havererat i skolan" ser de här gängen som är det allvarliga?

  Sydsvenskan-artikeln förefaller vara förkortad från sin ursprungliga längd på ett sådant sätt att citat efter citat blivit förvrängt.

  Visst är det möjligt att Reepalu har fått yttra sig över dessa, troligen, förvrängda citat. Men är det troligt?

  Om så vore fallet, då är det närmast omöjligt att förstå hur Malmös socialdemokrater kan vilja ha kvar Reepalu i kommunstyrelsen, och varför en uteslutningsprocess ännu inte är inledd mot honom och Morgan Johansson.

  SvaraRadera