lördag 12 februari 2011

De otacksamma invandrarna

Paulina Neuding har en rätt förskräcklig kolumn på ledarsidan i dagens SvD. Hennes slutkläm är:
Vi vet att diskriminering och polisvåld förekommer. Analysen bör ändå rymma det faktum att Rosengård är ett område som präglas av en generositet gentemot människor i nöd som förmodligen saknar motstycke i världen.
Det vore säkert möjligt att tolka henne välvilligt. Men det hjälper inte. Hennes kolumn för fram ett budskap som är direkt destruktivt för landet. Legitim kritik sveps undan med att Sverige är världsbäst.

Vi som har ett icke-nordiskt utseende, och de som har icke-svenska namn, liksom de som tillhör andra religioner än de lutherska samfundens, vi borde ha rätten att bli likaberättigade medborgare i Sverige - inte bara på pappret, utan i verkligheten också.

Kritik mot diskriminering är legitim. Diskrimineringen på både arbetsmarknad och bostadsmarknad förstärker den bostadssegregering som i förlängningen leder till fortsatt diskriminering. På det sättet är risken stor att arbetslöshet, kriminalitet och fattigdom ärvs från generation till generation. Och därmed skapas också grogrund för rasistiska föreställningar om att vissa människor skulle vara mindre kapabla, och att segregeringen och diskrimineringen vore helt berättigad och naturlig.

Så får det inte bli!

Sverige har en lång tradition av att införa progressiva idéer i lagboken redan innan det egentligen funnits en majoritet för dem i den allmänna opinionen. Bästa exemplen är antagligen förbudet mot barnaga och partnerskapslagen för homosexuella. Folket har följt sina demokratiskt valda ledare, och i efterhand tagit till sig de progressiva lagarna.

Frågan är:
Kan det folkliga motståndet mot främlingar lagstiftas bort på samma sätt?
Motståndet mot Sveriges stora mottagande av flyktingar (och  deras anhöriga) är stort. Nästan dubbelt så många tycker att flyktingmottagandet bör bli mindre, jämfört med andelen som vill öka mottagandet eller helt enkelt behålla dagens ambitionsnivå.
[Källa: SOM-Institutet, Svenska trender 1986-2009, sid. 49]

Kroksbäck
Då är det viktigt att välja vilka frågor som ska prioriteras i debatten. Viktigast är att komma åt grogrunden för främlingsfientligheten. Ett av de mera lyckade projekten, och minst kostsamma, har varit bussningen av elever från den mycket invandrartäta stadsdelen Kroksbäck i Malmö till den lika invandrarglesa stadsdelen Limhamn.

Det viktiga med bussningsprojektet var inte att just dessa elever fick uppleva fördelarna med integration, utan att det gick att visa hur viktigt det är att motverka segregering. Kroksbäckselevernas skolprestationer förbättrades utan att Limhamnselevernas prestationer försämrades. Bland annat halverades andelen elever från Kroksbäck som bokstavligen misslyckades med grundskolan. Det vill säga: andelen som gick ut grundskolan utan att ha behörighet att fortsätta på gymnasiet minskade från 36% till 20%.

På den linjen måste Sverige fortsätta.

Det är konstruktiva förslag vi behöver diskutera.
Vi ska inte låta bli att kritisera det som är fel, men vi måste anstränga oss mera för att vinna gehör för de nödvändiga förändringarna och ägna oss mindre åt att underblåsa motsättningarna mellan grupperingar och partier.

4 kommentarer:

 1. Vad som behöver diskuteras är hur vi ska få en tydlig lagstiftning så att alla vet vad som gäller. Jag förstår mycket väl en arbetsgivare som drar sig för att anställa en muslim om muslimen helt plötsligt har rätt att kräva lediga fredagar och böneraster fem gånger om dan eller arbetsrum där inga kvinnor har tillträde.

  Om en arbetsgivare har rätt att kräva att du ska vara på jobbet iförd arbetsuniform mellan två klockslag på precis samma villkor som alla andra så finns det inget skäl till diskriminering.

  SvaraRadera
 2. "Nästan dubbelt så många tycker att flyktingmottagandet bör bli mindre, jämfört med andelen som vill öka mottagandet eller helt enkelt behålla dagens ambitionsnivå. "

  Efter som att vi lever i en demokrati så borde nivån minskas.

  Men det sker ju inte.

  Så de diktatoriska åtgärder du vill ha, är redan i bruk.

  Hoppas du är nöjd.

  SvaraRadera
 3. @Per Ek
  Jag har arbetat på många olika arbetsplatser genom åren, och har aldrig upplevt att det ställts krav om lediga fredagar. Däremot har jag många gånger varit med om att det blir många semesterönskemål t.ex. i samband med ’id al-fitr och vintersportlov, och det är inte alltid som det gått att bevilja semester till alla som önskat.

  Precis som du skriver så har arbetsgivare rätt att ställa krav på klädsel och arbetstider, och diskriminering är oskälig.

  SvaraRadera
 4. Andreas - Demokrati innebär inte i praktiken idag att majoritetens vilja skall styra. Man strävar kontinuerligt efter att det ska bli så "likt" renodlat folkstyre som möjligt, men frånsett invånarnas aktuella önskningar finns det mycket annat att beakta när man ska ta politiska beslut. Mänskliga rättigheter, internationella konventioner, direktiv från EU och så vidare.
  Om majoriteten av svenskarna skulle vilja avrätta judar skulle det inte vara förenligt med den demokrati vi har idag. Det tycker jag är bra, människor i allmänhet tänker sällan varken logiskt, långsiktigt eller solidariskt.

  SvaraRadera