onsdag 8 december 2010

Till BLT om modersmålets förfall

Skickat till Blekinge Läns Tidning:

Hej!

Jag och min invandrade make (ja, vi är bögar, och ja, han har bott i Sverige 23 av de senaste 25 åren) vi skummar av vrede.
Vi undrar: Var, om inte i tidningars ledarartiklar, kunde man förvänta sig att finna modellen för god svenska.

Flera gånger om dagen brister vi i skratt eller tårar när någon "journalist" blandar ihop subjektsform med objektsform för pronomina i tredje person pluralis, och nu läser vi dessutom i http://www.blt.se/opinion/ledare/knappast-som-kassetter(2196413).gm att dömda "fått" skadestånd om 30 miljoner kronor. Vad menas med detta?

Vi kan köpvägra er tidning, javisst, och alla andra tidningar också, visst, men den här arrogansen mot skolungdom och invandrare (och invandrarnas barn), den går helt enkelt för långt. Hur ska det vara möjligt att lära sig ett språk som inte ens journalister tar seriöst?

Varför [kraftuttryck] är det ingen redaktör, ingen korrekturläsare, och ingen tidningsägare som bryr sig?

Vi undrar bara: Varför?

Med uppgiven hälsning!Johan Olofsson med familj

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar